IMG 20190826 102106

Kan en tomat redde klimaet, så kan du!

Vil du hjelpe oss med å løse klimakrisen? Som Reklima-aktivist er du med å finansiere dyrking av karbonnegativ mat, og utvikling av teknologi som gir opp til 90% utslippskutt på frukt og grønnsaker.

For å få full effekt, raskest mulig, trenger vi din hjelp.

Med støtte fra folk, bedrifter og organisasjoner får vi ressurser til å bygge opp en sirkulær økonomi rundt landbruket. Løsningene våre binder karbon, restaurerer matjord og produserer fornybar energi. Samtidig gjør vi høyere kvalitet og produktivitet mulig.

Dette er en stor oppgave, som blir lettere å gjennomføre når flest mulig støtter opp om den. Jo raskere og flere som får sjansen til å produsere og handle karbonnegativt, dess bedre for klima og miljø!

Landbruket

For bedrifter

Fra grønne gaver til strategiske samarbeid.

Personlig engasjement

Støtt arbeidet vårt fast! Fra kr 100,-/mnd

Sånn fungerer det!

Ved å støtte oss, vil pengene dine gå direkte til å få klimavennlige produkter og teknologi ut i markedet.

Støtten vi får fra deg som Reklima-aktivist blir brukt til:

 • Formidling og påvirkning som skaper endring
 • Forskning og utvikling
 • Å bygge opp kompetanse
 • Fysiske investeringer
 • Produktutvikling
Naturen

Kommende prosjekter

Klimatomater fra Den Magiske Fabrikken er det første produktet vårt, som har gjort oss i stand til å utvikle en velfungerende sirkulær økonomi. Det vil si at vi lager mat av matavfall som danner grunnlag for ny mat, i et gjentagende kretsløp, akkurat som i naturen.

Her er noen av de nye satsningene vi jobber med:

 • Nye tomater - vår 2020
 • Biogjødsel og hagekompost - vår 2021
 • Biokull - 2021
 • Fullskala veksthusproduksjon med ulike grønnsakskulturer - 2022
 • Markedsintroduksjon av småskala Digeponics-teknologi - 2022
 • Innsektsprotein til husdyrfôr - forventet lansering 2023

Den forskningen og utviklingen vi gjør i Reklima, danner grunnlag for å bygge opp tilsvarende produksjoner andre steder. Det betyr at i fremtiden vil det være mulig å dyrke karbonnegativ og grønn fornybar energi lokalt, nesten overalt. Men det å introdusere ny teknologi og skape endring er krevende. Det er grunnen til at vi ønsker å få med oss flest mulig engasjerte støttespillere, både for å sikre finansiering og for å spre kunnskap om hvilke muligheter som finnes.

Noen av våre samarbeidspartnere