Daglig leder og Reklimaaktivist

Vår nye daglige leder må være en leder som kan se, forstå og forklare helheten av vår aktivitet. Du bør ikke være detaljfokusert, men være trygg nok ved å kjenne til detaljene. Du skal vise retning og samle organisasjonen, eiere og partnere mot et overordnet felles mål.

Du har gode samarbeidsevner, og skal jobbe med mange kunnskapsrike, engasjerte og målrettede ledere og fagfolk.

Du skal kunne sette Reklima på dagordenen, og inneha en meget god formidlingsevne.

Du må kunne ta en aktiv rolle utad og i mediebildet, og dermed bli eksponert selv.

Du skaper engasjement, og ser potensialet i lønnsomme produkter og tjenester.

Du kan utarbeide og forstå budsjettet, og følger opp resultatet gjennom året. Du kan også følge opp de ulike prosjektregnskapene vi har.

Kort sagt – du utvikler selskapet fra å være en ren prosjektorganisasjon til en organisasjon med sikre inntekter og gode samarbeidspartnere. Samtidig skal Reklima fortsatt være ledende innen innovativ og nyskapende forskning og utvikling innen sitt område.

Krav til søker

Du har minimum en utdanning på bachelornivå, gjerne masternivå, og kan dokumentere gode resultater som leder. Vi er opptatt av langsiktig verdiskapning, og du må kunne vise til erfaring på dette. Du må kunne utvikle og følge opp nettverk, både faglig og personlig.

Du er selvstendig, og kan dokumentere at du har en praktisk gjennomføringskraft.

Som vår leder får du:

  • En framtredende rolle i ett av Norges fremste miljøer innenfor sirkulær økonomi.
  • Være med å utvikle banebrytende ny kompetanse og teknologi i det grønne skiftet.
  • Delta i utvikling av teknologi og metoder for nye sirkulære prosesser basert på biogjødsel, CO2 og andre avfallsressurser fra Den Magiske Fabrikken.
  • Bidra til å løse landbrukets klimaavtrykk.
  • Et betydelig faglig nettverk med flere bedrifter (både privat og offentlig sektor), universitetsmiljøer og fagekspertise.
  • Spennende og innovative eiere.
  • Erfaring innen bedriftsutvikling, kompetansebygging og innovasjon.
  • Utvikle nye løsninger for dagens- og morgendagens miljøutfordringer.
  • Gi enkeltpersoner og bedrifter mulighet til å bidra til forskning og utvikling innenfor sirkulær økonomi.

Arbeidsstedet blir på Rygg Miljøpark, og du får lønn etter avtale. Ytterligere informasjon om stillingene får du hos styreleder Ernst Skalleberg, tlf 913 38 027, eller hos Rune Johannessen hos Mentor AS på tlf 909 33 860. Søknad med CV sendes til rune@mentor-as.no innen 30.11.2019.

Landbrukes klimaloft
Reagere respondere revolusjonere