Driftssjef og gartner

De viktigste arbeidsoppgavene til vår nye driftssjef og gartner blir:

 • Drift av planteproduksjonen og veksthuset
 • Utarbeidelse av rutiner og kvalitetskrav for produksjon i veksthuset.
 • Delta i forskning og utvikling
 • Bidra til å utvikle Digeponics
 • Personalansvar for medarbeidere
 • Videreutvikle og dokumentere nye måter å produsere mat på.
 • Oppfølging av leverandører og samarbeidspartnere
 • HMS og kvalitet
 • Samarbeid med Kunnskaps- og opplevelsessenteret Den Magiske Fabrikken
 • Salg av tomater
 • Du må ha gartnerfaglig kompetanse, og forstå hva som må gjøres for å optimalisere produksjonen i veksthuset. Det innebærer også forstå sammenhengen mellom lys, CO2 og gjødsel i veksthuset, og forstå og bruke klimastyringen. Du må også kunne reparere og forbedre dagens gjødslingssystem

Vår nye driftssjef må ha gode samarbeidsevner, være selvstendig og kan ta egne beslutninger. Du bør ha gartnerutdanning, løse tekniske utfordringer og må kunne holde presentasjoner på norsk.

Som vår leder får du:

 • En framtredende rolle i ett av Norges fremste miljøer innenfor sirkulær økonomi.
 • Være med å utvikle banebrytende ny kompetanse og teknologi i det grønne skiftet.
 • Delta i utvikling av teknologi og metoder for nye sirkulære prosesser basert på biogjødsel, CO2 og andre avfallsressurser fra Den Magiske Fabrikken.
 • Bidra til å løse landbrukets klimaavtrykk.
 • Et betydelig faglig nettverk med flere bedrifter (både privat og offentlig sektor), universitetsmiljøer og fagekspertise.
 • Spennende og innovative eiere.
 • Erfaring innen bedriftsutvikling, kompetansebygging og innovasjon.
 • Utvikle nye løsninger for dagens- og morgendagens miljøutfordringer.
 • Gi enkeltpersoner og bedrifter mulighet til å bidra til forskning og utvikling innenfor sirkulær økonomi.

Arbeidsstedet blir på Rygg Miljøpark, og du får lønn etter avtale. Ytterligere informasjon om stillingene får du hos styreleder Ernst Skalleberg, tlf 913 38 027, eller hos Rune Johannessen hos Mentor AS på tlf 909 33 860. Søknad med CV sendes til rune@mentor-as.no innen 30.11.2019.

Naturen som laeremester
Fremtiden smaker bedre