DS14568

Sirkulær økonomi i praksis

Teknologien vår kopierer hvordan naturens egne kretsløp fungerer. Det gjør at alle kan være med å løse de miljø- og klimaproblemene vi selv har forårsaket.

Som du sikkert har fått med deg, blir det enda flere mennesker på jorda fremover. Vi er nødt til å gjøre ting annerledes, og det må skje nå.

Naturen
Kretslop reklima 2500

Kretsløpet

Reklima tilbyr ny høyteknologi basert på biogass og biogjødsel. Vi gjør kostnadseffektiv CO-fangst til en naturlig del av fremtidens bærekraftige, lokale matproduksjon og landbruksprodukter.

20% av Norges befolkning er allerede en del av løsningen, gjennom å kildesortere matavfallet sitt. For oss handler alt om å ta vare på ressurser i et kretsløp. Det betyr at vi gjenbruker og verdiøker de ressursene vi til enhver tid har tilgjengelig, i stedet for å sløse med råvarer og energi.

DS14559

Veksthuset

Biogassanlegget Den Magiske Fabrikken på Rygg i Tønsberg er utgangspunktet for dagens sirkulære løsninger fra Reklima. Vi eier Veksthuset, som er integrert med biogassanlegget Den Magiske Fabrikken.

Her forsker vi på karbonnegativ matproduksjon og produksjon av industrielt bioprotein, sammen med våre eiere. Veksthuset er semi-lukket, for maksimal CO-utnyttelse til fotosyntesen. Vi bruker biogjødsel fra fabrikken og vermikompost (meitemarkkompost), i et nytt dyrkings- og gjødslingssystem, som vi kaller Digeponics. Veksthuset trenger bare 10% av energien sammenlignet med et vanlig veksthus, til å produsere grønnsaker og bioprotein.

En av våre store nyskapinger er å utnytte CO fra biogassproduksjon som en ressurs i matproduksjon. 40% av gassen som blir produsert i biogassanlegget er CO. I stedet for at dette går ut i atmosfæren som klimagass, bruker den i store veksthus til å styrke fotosyntesen. Dette er en smart og kostnadseffektiv form for direkte CO fangst, som gir bedre produktivitet og lønnsomhet.

Denne teknologien sørger også for at CO gjør veksthuset nesten er energinøytralt. I et normalt veksthus i dag er alternativet å brenne naturgass/propan gass, for å tilføre CO i veksthus som bruker masse energi.

DS14930

Karbonfangst med fotosyntese

Det mest unike med teknologien til Reklima er at den leverer kraftig reduksjon av CO-utslipp, ved å dyrke planter som blir til mat og bioenergi.

Kretsløpene vi bygger gjør fossil energi overflødig. Vi fanger CO fra organisk materiale når vi dyrker planter til matproduksjon. Det vil si, vi bruker naturens egen form for CO lagring - fotosyntese.

Karbonfangst

Vil du vite mer?

Vi hjelper deg gjerne med klimavennlig teknologi og løsninger for sirkulær økonomi