DS16250

Sirkulær matproduksjon overalt

Tiden er inne for å gjøre landbruket bærekraftig. Reklima tilbyr forskningsbaserte sirkulære løsninger, som øker produktivitet, kutter CO2-utslipp, reduserer energiforbruk, og restaurerer verdifull matjord.

Fra mat til avfall til mat etc.

Reklima er en pioner innen sirkulær matproduksjon og biogjødsel, basert på kildesortert matavfall og organisk avfall fra landbruket.


Les hvofor Landbruk+Avfallsindustri=Sant