Personvern

Her skal det snakkes om hvordan personlig informasjon blir brukt i organisasjonen

Dette må være konkret for de forskjellige skjemaene og burde i utgangspunktet omfatte behandling av personlig info for hele organisasjonen

Godt for jorda