DS14630

Vi vil etterlate jorda i bedre stand til neste generasjon

Med utgangspunkt i forskning og utvikling rundt biogassanlegget Den magiske fabrikken, tar Reklima konkrete, sirkulære løsninger ut i markedet.

Verden trenger bærekraftig produksjon av mat og fornybar energi. Bak Reklima står solide eiere, samarbeidspartnere og forskere, som vil bidra til å løse dagens klima- og miljøproblemer. Vi setter forskning i system, gjennom koble sammen landbruk og avfallsindustri i velfungerende sirkulære kretsløp på samfunnsnivå.

20% av Norges befolkning er allerede en del av løsningen

Daglig behandler vi kildesortert matavfall fra over én million mennesker i vårt nærmiljø. For oss handler alt om å ta vare på ressurser i et kretsløp. Det betyr at vi gjenbruker og verdiøker de ressursene vi til enhver tid har tilgjengelig, i stedet for å sløse med råvarer og energi, eller belaste miljøet med forurensning og utslipp.

Med riktig kompetanse og investeringer på plass, skal løsningene vi utvikler fungere overalt.

DS14531

Støtter tre viktige EU-mål for landbruk

Dagens landbruk står for 24% av verdens klimagassutslipp. I EU sin strategi for fremme bærekraftige matsystemer globalt, From farm to fork (mai 2020), leverer Reklima løsninger som underbygger tre av fire sentrale mål:

 • Redusere bruken av kjemiske plantevernmidler med 50 prosent innen 2030
 • Redusere næringsavrenningen med 50 prosent, og dermed redusere bruken av kunstgjødsel med 20 prosent innen 2030
 • Øke andelen jordbruksland som dyrkes økologisk til 25 prosent innen 2030. I dag er tallet 7,5 prosent

Europakommisjonen skal legge fram en handlingsplan for økologisk landbruk.

Les hvordan Reklima henger sammen med FNs-bærekraftsmål

DS14764

Eiere

Strategiske samarbeidspartnere

Støttespillere

 • Logo header
 • 398px Tonsberg komm 2020 svg
 • Innovasjon Norge logo
 • Rff vogt bredde
 • Vtfk logo
 • Statsforvaltaren vestfold telemark logo

Forskningspartnere

 • NGI logo
 • Logo blue png
 • USN logo rgb
 • Nibio logo
 • Nmbu 1024x887
 • Ui O logo